Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (6N - Light Brown)

Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (6N - Light Brown)

300,000 đ
Tự nhuộm tóc một cách siêu dễ dàng, giống hệt như gội đầu vậy. Tóc nhuộm xong đẹp, đều màu, bền màu và tiết kiệm.
Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (5N - Brown)

Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (5N - Brown)

300,000 đ
Tự nhuộm tóc một cách siêu dễ dàng, giống hệt như gội đầu vậy. Tóc nhuộm xong đẹp, đều màu, bền màu và tiết kiệm.
Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (4N - Dark Brown)

Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (4N - Dark Brown)

300,000 đ
Tự nhuộm tóc một cách siêu dễ dàng, giống hệt như gội đầu vậy. Tóc nhuộm xong đẹp, đều màu, bền màu và tiết kiệm.
Kem mắt Bio Ex

Kem mắt Bio Ex

480,000 đ
Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (3N - Black Brown)

Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (3N - Black Brown)

300,000 đ
Tự nhuộm tóc một cách siêu dễ dàng, giống hệt như gội đầu vậy. Tóc nhuộm xong đẹp, đều màu, bền màu và tiết kiệm.