Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (6N - Light Brown)

Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (6N - Light Brown)

300,000 đ
Tự nhuộm tóc một cách siêu dễ dàng, giống hệt như gội đầu vậy. Tóc nhuộm xong đẹp, đều màu, bền màu và tiết kiệm.
Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (4N - Dark Brown)

Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (4N - Dark Brown)

300,000 đ
Tự nhuộm tóc một cách siêu dễ dàng, giống hệt như gội đầu vậy. Tóc nhuộm xong đẹp, đều màu, bền màu và tiết kiệm.
Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (3N - Black Brown)

Thuốc nhuộm tóc phủ bạc Mise-En-Scène (3N - Black Brown)

300,000 đ
Tự nhuộm tóc một cách siêu dễ dàng, giống hệt như gội đầu vậy. Tóc nhuộm xong đẹp, đều màu, bền màu và tiết kiệm.